Ielādē

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AIRTOUR.LV”

  • Vienotais reģistrācijas Nr. 40003900621
  • Komersanta juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 7 - 100C, Rīga, LV-1010, Latvija.
  • Biroja adrese: Bulkveža Brieža iela 7 - 100C, Rīga LV-1010, Latvija
  • Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003900621

 

SIA “AIRTOUR.LV” ir atvērti norēķinu konti sekojošās bankās:

  • SEB Banka AS: LV55UNLA0050014789451, Swift UNLALV2X
  • Luminor Bank AS: LV04NDEA0000082583176, Swift NDEALV2X
  • CITADELE BANKA AS: LV84PARX0005229520002, Swift PARXLV22