Ielādē

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AIRTOUR.LV”

  • Vienotais reģistrācijas Nr. 40003900621
  • Komersanta juridiskā adrese: Vīlandes iela 18, Rīga, LV-1010, Latvija.
  • Biroja adrese: Vīlandes iela 18, Rīga LV-1010, Latvija
  • Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003900621

 

SIA “AIRTOUR.LV” ir atvērti norēķinu konti sekojošās bankās:

  • SEB Banka AS: LV55UNLA0050014789451, Swift UNLALV2X
  • Luminor Bank AS: LV04NDEA0000082583176, Swift NDEALV2X
  • CITADELE BANKA AS: LV84PARX0005229520002, Swift PARXLV22
  • BlueOrange: LV21CBBR1126865400010, Swift CBBRLV22