Ielādē

Pieņemot aviobiļešu iegādes noteikumus un nosacījumus rezervēšanas sistēmā biletes.lv, Jūs izsakiet savu piekrišanu sekojošam:

1. Visi pakalpojumi, kurus Jūs pasūtiet, tiek piegādāti, pamatojoties uz attiecīgās aviokompānijas, kas nodrošina lidojumu, nosacījumiem. Ar šiem nosacījumiem, pirms Jūs izsakiet savu piekrišanu, detalizētāk var iepazīties, izlasot tarifa nosacījumus, kuru Jūs izvēlaties rezervēšanas procesā, attiecīgās aviokompānijas mājaslapā internetā, kā arī tūrisma aģentūrā Air Tour.

2. Gadījumā, ja Jūsu kopējais tarifs, kas tiek pielietots Jūsu rezervācijai, sastāv no vairākiem atšķirīgiem tarifiem, uz Jūsu pasūtījumu attiecas noteikumi un ierobežojumi, kas noteikti „visstingrākajam„ tarifam.

3. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka starptautisko pārvadājumu tarifu noteikumi reprezentēti angļu valodā. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, Jums ir iespēja sazināties ar Air Tour konsultantu, nosūtot viņam pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi airtour@airtour.lv, vai piezvanot pa telefonu, kas norādīts Jūsu izvēlētajai filiālei.

4. Noformējot vairākus pasūtījumus, ar mērķi, lai iegūtu visizdevīgāko cenas piedāvājumu lidojumam kompleksā maršrutā, tā rezultātā dažādiem lidojuma sektoriem var tikt noformētas atsevišķas biļetes, piemēram:

Lidojumam Rīga – Ņujorka tika noformēti divi atsevišķi pasūtījumi:
№1 Rīga – Stokholma, un izrakstīta Air Baltic aviobiļete;
№2 Stokholma – Ņujorka un izrakstīta Continential aviobiļete.

Klients, noformējot šādu pasūtījumu, pilnībā pats uzņemas visu atbildību gadījumā, ja viena no aviokompānijām atceļ reisu, izmaina izlidošanas sarakstu vai lidojums aizkavējas. Šajā gadījumā klients neizteiks pretenzijas ne aviokompānijām, ne Air Tour, ja tā rezultātā zudīs savienojums starp atsevišķi rezervētiem lidojumiem.

5. Pasažierim jāveic lidojumi tādā kārtībā, kā norādīts aviobiļetē. Gadījumā, ja pasažieris laicīgi neierodas uz reisu, kas iekļauts kompleksajā lidojumā, aviokompānija var anulēt visus turpmākos lidojumus, bez tiesībām pasažierim saņemt kompensāciju par neizmatotajām biļetēm.

6. Pasažierim ir jābūt visiem dokumentiem un vīzām, kas nepieciešami, lai ierastos plānotajā galamērķī, kā arī tranzītpieturās pa ceļam, ja tādi noteikti rezervācijā.

7. Pasažiera vārdam un uzvārdam, kas tiek iekļauti klienta pasūtījumā, visa ceļojuma laikā jāatbilst pasažiera identitāti apliecinošajos dokumentos norādītajam.

8. Īpaša uzmanība jāvelta norādot kontaktinformāciju (tālruņa nr., elektroniskā pasta adrese), jo tieši šī informācija tiks izmantota, lai informētu klientu par aviobiļetes izrakstīšanas nepieciešamību, elektronisko dokumentu pārsūtīšanai, lai informētu par lidojuma saraksta izmaiņām u.tml..

9. Gadījumā, ja pasūtījuma apmaksai tiek izmantota kredītkarte, klients uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas pareizību, kā arī apliecina savas tiesības uz norādītās kredītkartes izmantošanu Air Tour attiecīgā pasūtījuma apmaksai.

10. Pasažieru skaits (neskaitot bērnus līdz 2 gadu vecumam), kuru rezervējis viens pasūtītājs uz vienu un to pašu reisu, nedrīkst pārsniegt desmit cilvēkus. Ja nepieciešams veikt rezervāciju vairāk nekā 10 cilvēkiem, lūdzam vērsties Air Tour, lai noformētu grupas rezervāciju. Pretējā gadījumā aviokompānija, kas nodrošina šo reisu, var šo rezervāciju atcelt, nebrīdinot Air Tour. Air Tour neuzņemas atbildību par sekām, kas rodas šādas nepareizi veiktas rezervācijas gadījumā.

11. Pasūtot papildus pakalpojumus (konkrētas vietas izvēle lidmašīnā, noteiktas maltītes pasūtīšana, pavadīšana lidostā u.tml.), lūdzam ņemt vērā, ka šādi pakalpojumi netiek garantēti, jo tos savu iespēju robežās un pēc sava ieskata sniedz attiecīgā aviokompānija.

12. Noformējot vienu un to pašu pasūtījumu vairākās aģentūrās, atcerieties, ka aviokompānija jebkurā brīdī var anulēt dubultos pasūtījumus, neskatoties uz to, ka aviobiļetes tika izrakstītas un apmaksātas. Lai no tā izvairītos, savlaicīgi atsakieties no nevajadzīgā pasūtījuma.

13. Rūpīgi iepazīstieties ar savu maršrutu, īpašu uzmanību veltot reisa izlidošanas un ielidošanas laikiem, kā arī ielidošanas un izlidošanas lidostu nosaukumiem. Atcerieties, ka parasti reģistrācija uz reisiem sākas divas stundas pirms un beidzas 45 minūtes pirms izlidošanas.

14. Reisa atcelšanas vai izmaiņu gadījumā, Air Tour Jūs informēs par šīm izmaiņām, un, nepieciešamības gadījumā, veiks visu iespējamo aviobiļešu pārformēšanai, lai Jūs varētu nokļūt plānotajā galamērķī. Atbildību par saraksta izmaiņām uzņemas attiecīgā aviokompānija.

15. Aviobiļetes cena, kura Jums tika paziņota rezervācijas brīdī, nevar tikt garantēta līdz netiks noformēta aviobiļete. Tam par iemeslu ir dinamiskās aviokompāniju tarifu un lidostu nodevu izmaiņas.

16. Ja klientam rodas sūdzības vai ir pretenzijas par iegādāto pasažiera un bagāžas aviopārvadājuma pakalpojumu, klientam ir tiesības 2 gadu laikā no pakalpojuma izmantošanas brīža vērsties ar attiecīgu sūdzību vai pretenziju tūrisma aģentūrā Air Tour, bet Air Tour, atkarībā no sūdzības satura, ar klienta sūdzību vērsīsies attiecīgajā aviokompānijā, nodrošinot, ka klientam tiks sniegta atbilde uz sūdzību pēc būtības. Pēc klienta vēlmes Air Tour var nodrošināt arī klienta interešu pārstāvību attiecībās ar aviokompāniju, par kuras pakalpojumu klients ir iesniedzis sūdzību.


Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19.1 panta pirmās daļas prasībām, SIA „Airtour.lv” informē par Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā internetā publicēto ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā iekļautu strīdu risinātāju:

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija

Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 

Maksa

Bez maksas

Valodas

Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam


Pamatojoties uz 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.524/2013 “Par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaitē un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK” 14.punkta prasībām, SIA “Airtour.lv” norāda elektronisko saiti uz strīdu risināšanas tiešsaitē platform:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV 


Pamatojoties uz Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.panta pirmo daļu, SIA “Airtour.lv” informē par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā šos noteikumus ir iespējams saglabāt uz pastāvīga informācijas nesēja:

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI